Exercise
dot dot
กรรเชียงบก
ลู่เดินกึ่งสเต็ป
จักรยานนั่งตรง
จักรยานเอนปั่น
จักรยาน Spinning bike
เครื่องออกกำลังกายสำหรับใช้ในบ้าน
อุปกรณ์ยกน้ำหนัก
dot

ราคาสินค้า
ยี่ห้อสินค้า

  [Help]
dot


น้ำและอาหารกับการออกกำลังกาย

  อาหารและเครื่องดื่มก็มีส่วนที่ทำใ้ห้การออกกำลังกายเป็นไปอย่างราบรื่น แล้วอย่างนี้ก่อนและหลังออกกำลังกายควรกินอะไรบ้าง มีเคล็ดลับดีๆ มาฝากสำหรับผู้หญิงที่ชื่นชอบการออกกำลังกายกันโดยเฉพาะ 


ก่อนออกกำลังกาย

อาหาร - ควรเลือกอาหารที่ย่อยง่ายๆ หน่อย เช่น พวกผลไม้ แอปเปิ้ล ขนมปังปิ้ง ขนมปังโฮลวีต แครกเกอร์ หรือน้ำผลไม้ในปริมาณที่พอเหมาะกับร่างกาย 
ทั้งนี้เราควรได้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรต 200-300 กรัมในช่วงเวลา 3-4 ชั่วโมง ก่อนการออกกำลังกาย
 

น้ำ - ก่อนออกกำลังกาย 1 ชั่วโมง ควรดื่มน้ำอย่างน้อยประมาณ 2 แก้ว แต่ไม่ควรเกิน 6 แก้ว เพราะกระเพาะอาหารของคนเรามีความสามารถในการดูดซึมน้ำได้ไม่เกิน 6 แก้วในเวลา 1 ชั่วโมง

หลังออกกำลังกาย
อาหาร - การออกกำลังกายทำให้ไกลโคเจนที่สะสมไว้ที่ตับและกล้ามเนื้อถูกใช้ไป และต้องสะสมขึ้นใหม่เพื่อทดแทน ดังนั้นหลังการออกกำลังกายประมาณ 30 นาที ร่างกายควรได้รับคาร์โบไฮเดรตอย่างน้อย 50 กรัม และโปรตีนอีก 15-20 กรัม ทั้งนี้เพื่อทำให้สะสมไกลโคลเจนได้เร็วขึ้นและซ่อมแซมกล้ามเนื้อได้ดีขึ้น 
ดังนั้นอาหารหลังออกกำลังกายจึงควรเป็นประเภทย่อยง่าย เช่น นม ช็อกโกแลตไขมันต่ำ ขนมปังโฮลวีต น้ำส้มคั้น 1 ถ้วย น้ำผลไม้ปั่น เป็นต้น
 

น้ำดื่ม - ไม่ควรดื่มในปริมาณที่มากจนเกิดปัญหาจุกเสียด จึงควรจิบน้ำไม่เกินครึ่งแก้วเพียงแก้กระหาย และไม่ให้ร่างกายขาดน้ำติดต่อกันเป็นเวลานานๆ เท่านั้น
ความรู้เล็กน้อย ก่อนออกกำลังกาย

การใช้เครื่องวิ่งให้ถูกวิธี
การออกกำลังต้องปรึกษาแพทย์หรือไม่
ทำไมต้องออกกำลังกาย
การออกกำลังกายอย่างปลอดภัย
เราควรออกกำลังกายกี่นาที
ช่วงเวลาไหนออกกำลังกายดีที่สุด
ประโยชน์ของการออกกำลังกายCopyright © 2013 All Rights Reserved.